Zapoznanie się z niniejszą Polityką pozwala w pełni zrozumieć nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkowników korzystających z Usługi. Zależy nam na przejrzystości i poszanowaniu prywatności użytkowników, zapewnieniu zgodności z prawem i ochronie ich praw.

Interpretacja i definicje

Znaczenie definicji zależy od tego, czy są one używane w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicja

Konto: unikalna personalizacja użytkownika utworzona w celu autoryzowanego dostępu do strony internetowej.

 • Firma: nasza organizacja VPS-UP
 • Pliki cookie: pliki o ograniczonym rozmiarze umieszczane na komputerze stacjonarnym, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu komputerowym podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki te zawierają informacje związane z historią przeglądania i zmianami dokonanymi w ustawieniach witryny.
 • Kraje: Holandia, Niemcy, Polska.
 • Urządzenie: obejmuje różne środki techniczne, takie jak komputery, telefony komórkowe lub tablety cyfrowe, które mają dostęp do Usługi.
 • Dane osobowe: oznaczają informacje dotyczące rozpoznawalnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.
 • Usługa: Strona internetowa dostępna pod adresem vps-up.online.
 • Usługodawca: osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza dane w imieniu Spółki w celu poprawy funkcjonowania Usługi.
 • Dane dotyczące użytkowania: dane zbierane automatycznie lub generowane w wyniku korzystania z Usługi, w tym czas trwania wizyt na stronach.
 • Strona internetowa: vps-up.online.
 • Użytkownik: osoba fizyczna lub prawna, która uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.

Cel polityki prywatności

Celem niniejszej Polityki prywatności jest zapewnienie ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkownika podczas korzystania z naszej Usługi. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Gromadzimy dane osobowe w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Dane te mogą obejmować informacje o wizytach użytkownika na stronie internetowej, urządzeniach, z których uzyskuje on dostęp do Usługi, oraz dane dotyczące użytkowania. Używamy również plików cookie do gromadzenia informacji i poprawy komfortu korzystania z Usługi.

Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na urządzeniu użytkownika i zawierają informacje o historii przeglądania i inne dane. Używamy plików cookie, aby poprawić osobiste doświadczenia użytkowników i zapewnić wygodniejszą interakcję z Usługą.

Dostawcy usług

Możemy współpracować z dostawcami usług w celu ułatwienia działania Usługi lub świadczenia usług w naszym imieniu. Usługodawcy ci mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie. Zalecamy okresowe sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z aktualizacjami.

Kontakty

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji na temat naszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem support@vps-up.online.

Ми готові надати вам необхідні роз’яснення та допомогу.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

W tej sekcji opisujemy szczegółowo, jakie dane gromadzimy i w jaki sposób wykorzystujemy te informacje, które gromadzisz podczas korzystania z naszej Usługi. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników i podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich poufności.

Rodzaje danych gromadzonych przez Serwis

Dane osobowe

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej Usługi, możemy poprosić o podanie pewnych danych osobowych w celu uzyskania informacji zwrotnej lub zidentyfikowania użytkownika. Wśród wymaganych danych:

 • e-mail;
 • PEŁNE IMIĘ I NAZWISKO;
 • Numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego;
 • Adres zamieszkania.
 • Dane dotyczące korzystania z Usługi.

Dane użytkowania

Informacje te są zbierane automatycznie podczas interakcji użytkownika z Usługą i obejmują:

 • Adres IP urządzenia użytkownika.
 • Typ i wersja przeglądarki.
 • Odwiedzone strony naszego serwisu.
 • Data i godzina wizyty użytkownika.
 • Czas spędzony w Serwisie jako całości, również wyszczególniony na niektórych stronach.
 • Unikalne znaczniki identyfikujące urządzenie.
 • Inne dane diagnostyczne.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, dane są również gromadzone automatycznie, w tym między innymi następujące:

 • Informacje o typie urządzenia.
 • Unikalny token identyfikacyjny.
 • Adres IP powiązany z urządzeniem mobilnym.
 • Informacje o systemie operacyjnym zainstalowanym na urządzeniu mobilnym.
 • Informacje o mobilnej przeglądarce internetowej.
 • Unikalne identyfikatory urządzenia.
 • Dodatkowe dane diagnostyczne.

Możemy również otrzymywać dane przesyłane automatycznie przez przeglądarkę użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do Usługi za pośrednictwem komputera stacjonarnego, urządzenia mobilnego lub innego urządzenia.

Dane te mogą obejmować różne informacje diagnostyczne, które pomagają nam poprawić funkcjonalność Usługi i zapewnić wygodniejszą interakcję z nią.

Technologie śledzenia i pliki cookie

W naszym Serwisie używamy różnych technologii śledzenia i plików cookie do monitorowania aktywności użytkowników i przechowywania określonych informacji. Technologie te obejmują:

 1. na urządzeniu użytkownika. Ustawienia przeglądarki umożliwiają blokowanie wszystkich plików cookie lub otrzymywanie powiadomień o ich wysłaniu. Zablokowanie plików cookie może jednak ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Serwisu. Jeśli przeglądarka użytkownika nie blokuje plików cookie, nasz Serwis będzie z nich korzystać.
 2. Lokalnie przechowywane obiekty, znane jako pliki Flash-Cookies, mogą być wykorzystywane do gromadzenia i przechowywania danych o preferencjach użytkownika lub interakcji z naszą Usługą. Należy pamiętać, że pliki Flash działają niezależnie od ustawień przeglądarki i różnią się od plików cookie przeglądarki.
 3. Sygnały nawigacyjne w sieci Web, znane również jako czyste gify, mogą być osadzone w niektórych obszarach naszej Usługi i wiadomości e-mail. Służą one do śledzenia użytkowników, którzy odwiedzają określone strony lub otwierają wiadomości e-mail. Technologie te pozwalają nam również gromadzić statystyki dotyczące popularności sekcji oraz weryfikować integralność systemu i serwera.

Istnieją dwa rodzaje plików cookie: “trwałe” i “sesyjne” pliki cookie. “Trwałe” pliki cookie są przechowywane na urządzeniu użytkownika nawet po zamknięciu przeglądarki. Oznacza to, że pozostają one na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Sesyjne pliki cookie są natomiast usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki. Tymczasowo przechowują informacje tylko na czas trwania bieżącej sesji i są automatycznie usuwane po wylogowaniu.

Nasza witryna wykorzystuje różne pliki cookie, zarówno sesyjne, jak i trwałe, z których każdy służy określonemu celowi:

 1. Korzystanie z awaryjnych/niezbędnych plików cookie:
  • Typ: Pliki cookie sesji
  • Zarządzane przez: VPS-UP
  • Cel: Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonalności strony internetowej. Służą one do autoryzacji użytkowników i zapobiegania powtarzającemu się i/lub wielokrotnemu lub innemu nieuczciwemu korzystaniu z kont. Bez tych plików cookie korzystanie z Usługi jest niemożliwe lub nieprawidłowe.
 2. Polityka dotycząca plików cookie / Powiadomienie o akceptacji plików cookie:
  • Typ: Trwałe pliki cookie
  • Zarządzane przez: VPS-UP
  • Cel: Pliki te są znacznikiem zgody użytkownika na korzystanie z plików cookie na stronie internetowej.
 3. Funkcjonalne pliki cookie:
  • Typ: Trwałe pliki cookie
  • Zarządzane przez: VPS-UP
  • Cel: Te pliki cookie służą do przechowywania ustawień i preferencji użytkownika, usprawniając jego interakcje z witryną. Mają one na celu zapewnienie spersonalizowanego doświadczenia i wyeliminowanie konieczności ponownego wprowadzania ustawień podczas ponownej wizyty na stronie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o używanych przez nas plikach cookie i o tym, jak możesz nimi zarządzać, zalecamy zapoznanie się z sekcją Pliki cookie w naszej Polityce prywatności, a także z naszą Polityką plików cookie, aby uzyskać więcej informacji.

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Spółka ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkownika do różnych celów:

 1. Obsługa i wsparcie usługi: Aspekt ten obejmuje stałe monitorowanie naszej działalności usługowej w celu zapewnienia jej sprawnego działania.
 2. Zarządzanie kontem użytkownika: Twoje dane osobowe pomagają nam skutecznie zarządzać Twoim kontem jako użytkownika Serwisu. Zapewniają one dostęp do różnych funkcjonalności Serwisu przeznaczonych dla zarejestrowanych użytkowników.
 3. Wypełnianie zobowiązań umownych: Obejmuje opracowywanie, przestrzeganie i wypełnianie umów, na przykład dotyczących zakupu produktów, towarów lub usług za pośrednictwem naszego Serwisu.
 4. Interakcja z użytkownikiem: Możemy komunikować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS lub innych środków komunikacji elektronicznej w różnych celach. Może to obejmować powiadamianie użytkownika o nowych aktualizacjach, informacjach o produktach, usługach i bezpieczeństwie systemu oraz odpowiadanie na zapytania i pytania.
 5. Informacje o produktach i usługach: Naszym celem jest dostarczanie użytkownikowi aktualnych informacji o nowościach, ofertach specjalnych i ogólnych informacji o naszych produktach, usługach i nadchodzących wydarzeniach. Informacje te mogą dotyczyć produktów i usług, którymi użytkownik może być zainteresowany lub które już zakupił. Naszym celem jest zapewnienie użytkownikowi wszystkich informacji potrzebnych do podejmowania świadomych decyzji dotyczących najlepszych sposobów korzystania z naszej oferty.
 6. Przetwarzanie żądań użytkownika: Wykorzystujemy dane użytkownika do przetwarzania kierowanych do nas żądań i zarządzania nimi.
 7. Operacje biznesowe: Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do oceny, przeprowadzania lub uczestniczenia w fuzjach, zbyciach, restrukturyzacjach, reorganizacjach, likwidacjach lub innych transakcjach dotyczących aktywów.
 8. Analiza i ciągłe doskonalenie usług: Dane osobowe użytkownika mogą podlegać analizie w celu identyfikacji trendów, oceny skuteczności kampanii reklamowych i poprawy jakości naszych usług, produktów, usług i strategii marketingowych. Analiza ta pomaga nam dostosować i zoptymalizować naszą ofertę, uczynić ją bardziej odpowiednią i dostosowaną do potrzeb użytkownika.

Ujawnianie danych

Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione w następujących przypadkach:

 1. Dostawcy usług: Możemy udostępniać informacje dostawcom usług w celu monitorowania, analizowania korzystania z Usługi i komunikowania się z użytkownikiem.
 2. Transakcje biznesowe: W ramach negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów lub innych transakcji biznesowych możemy ujawniać informacje o użytkowniku.
 3. Podmiotom stowarzyszonym: Możemy udostępniać informacje naszym spółkom zależnym i stowarzyszonym, z zastrzeżeniem tych samych zasad ochrony prywatności.
 4. Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać informacje partnerom biznesowym w celu oferowania użytkownikowi określonych produktów, usług lub promocji.
 5. Z innymi użytkownikami: Gdy użytkownik wchodzi w interakcje w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, jego informacje mogą być przez nich przeglądane i udostępniane.
 6. Za zgodą użytkownika: Dane osobowe użytkownika mogą być ujawniane w innych celach za jego zgodą.

Przechowywanie i przesyłanie danych użytkownika:

Spółka dąży do zminimalizowania przechowywania danych osobowych użytkownika, przechowując je tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w naszej Polityce prywatności. Dane te będą wykorzystywane w sposób zgodny z naszymi zobowiązaniami prawnymi i polityką prywatności w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody użytkownika w interakcji z naszą Usługą.

Będziemy również przechowywać dane dotyczące korzystania z analizy wewnętrznej. Dane te zasadniczo nie są przechowywane przez dłuższy czas, z wyjątkiem przypadków, gdy ma to na celu poprawę bezpieczeństwa lub funkcjonalności Usługi lub zapewnienie zgodności z prawem.

Przekazywanie danych osobowych

Informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe, mogą być przetwarzane w różnych lokalizacjach, w tym w biurach operacyjnych naszej firmy. Może to obejmować przekazywanie danych do innych krajów, w których obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony danych. Zgoda użytkownika na naszą Politykę prywatności oznacza zgodę na takie przekazywanie i przetwarzanie danych.

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności danych użytkownika zgodnie z naszą Polityką prywatności. Obejmuje to ścisłą kontrolę i zarządzanie transferem danych osobowych użytkownika, zapewniając, że pozostają one bezpieczne i poufne podczas ich transgranicznego przepływu. Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko i spełnić nasze wysokie standardy prywatności.

Dane mogą być przekazywane stronom trzecim w następujących przypadkach:

 1. Transakcje biznesowe i fuzje: Ponieważ Spółka angażuje się w transakcje biznesowe, fuzje lub sprzedaż aktywów, dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane. Powiadomimy o tym użytkownika, zanim to nastąpi, a dane osobowe będą podlegać innej Polityce prywatności.
 2. Obowiązek wobec organów ścigania: W niektórych przypadkach, gdy jest to wymagane przez prawo lub na wniosek oficjalnych organów ścigania, takich jak sądy lub agencje rządowe, Spółka jest zobowiązana do przekazania danych osobowych użytkownika. Może to mieć miejsce w kontekście dochodzeń lub postępowań sądowych.
 3. Zgodność z wymogami prawnymi: Spółka może ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli zostanie to uznane za konieczne w celu przestrzegania zobowiązań prawnych, ochrony i zapobiegania ewentualnym przestępstwom związanym z Usługą, a także w celu ochrony praw i własności Spółki oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobistego użytkowników Usługi i społeczeństwa.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Zapewnienie ochrony danych osobowych użytkowników jest jednym z naszych kluczowych priorytetów. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych użytkowników. Jednakże, pomimo wszystkich naszych środków technicznych i organizacyjnych, nie możemy zagwarantować, że dane przesyłane przez Internet lub przechowywane elektronicznie będą całkowicie bezpieczne.

Korzystając z naszych usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że przesyłanie informacji przez Internet zawsze wiąże się z ryzykiem. Chociaż aktywnie stosujemy komercyjnie akceptowalne metody ochrony danych użytkownika, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci

Nasza usługa jest przeznaczona wyłącznie dla dorosłych użytkowników i nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia. Dokładamy szczególnych starań, aby unikać gromadzenia i przechowywania danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami natychmiast. Natychmiast podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów i baz danych.

Wymagania dotyczące zgody rodziców

W niektórych przypadkach, w których prawo wymaga zgody rodzica na przetwarzanie informacji o dziecku, możemy poprosić o weryfikację zgody rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem takich danych. Ten dodatkowy środek pomaga chronić prywatność i bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Staramy się zapewnić rodzicom pełną kontrolę i jasne informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych ich dzieci oraz promować ich bezpieczeństwo i ochronę podczas korzystania z naszych usług.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać łącza do stron internetowych osób trzecich, które nie znajdują się pod naszą kontrolą. Klikając na te łącza, użytkownik opuszcza naszą Usługę. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej z tych witryn przed przekazaniem im swoich danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki innych witryn internetowych lub usług.

Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji naszej polityki prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie. Używamy wiadomości e-mail i powiadomień w naszej usłudze, aby powiadamiać użytkowników o zmianach. Zalecamy regularne sprawdzanie naszej Polityki prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności można skontaktować się z nami pod następującymi adresami kontaktowymi:

 • Pocztą elektroniczną: support@vps-up.online